Jag älskar dig. Glöm aldrig det.

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Författare: Aurora Carlström; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den här är ett utdrag ur en relationsroman, ett psykologiskt kärleksdrama, som kretsar kring tre nära och svåra kärleksrelationer: till en döende mor, en psykiskt belastad syster och en sjukligt svartsjuk partner. De flesta människor vill kärlek: vi vill bli älskade, ha någon att älska. Men redan det där lilla ordet i den förra satsen kan bli tuvan som stjälper hela lasset: att ”ha” någon. Trots att kärlek är vad vi i våra hjärtan önskar så kan det ibland tyckas som att vi gör allt vi kan för att förstöra möjligheterna för den: vi sätter upp villkor för oss själva, den andre eller för kärlekens uttryck, vi saboterar den med nedvärderingar eller orimliga krav, vi skjuter den på framtiden när vi är redo och tillräckligt mogna eller har tiden och utrymmet, eller vi har en tidigare kärlek som mall för hur kärlek ska se ut. Sätten är förstöra möjligheterna är närmast oändliga. Mötet mellan Minna och Bruno är drabbande starkt. Det är som att de stiger in i en relation som redan är etablerad och får aldrig möjlighet att välja varandra. Efter bara några veckor flyttar Bruno in hos Minna. Snart utvecklar Bruno en sjuklig misstro och svartsjuka. Minnas och Brunos väg tillsammans är dramatisk och brinnande intensiv, både känslomässigt och i yttre händelser. Minnas mamma drabbas av en hjärntumör. När Minna följer sin mamma på hennes långsamma väg mot slutet blir de negativa livsmönster hon övertagit från sin mamma tydliga i hennes egen relation till Bruno. Mamman kommer dö, men arvegodset hon fått med sig har hon kvar. Brunos kontrollnät dras åt allt hårdare runt Minna och relationen blir allt mer ohållbar, men orkar hon mista både sin mamma och sin partner på samma gång? Berättelsen handlar om det stora och det plågsamma i att älska. Den handlar om mod och att övervinna sig själv. Om att ge upp, att välja och att växa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)