Medarbetarsamtalets påverkan på arbetsmotivation och tillfredsställelse : - En kvalitativ studie om medarbetare inom äldreomsorgen och deras syn på medarbetarsamtal

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)