Vasalunds Montessoriförskola

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Mimmi Troberg; [2017]

Nyckelord: Förskola; Solna; Arkitektur; Pedagogik; Montessori;

Sammanfattning: Förskolan är en plats som har en stor vikt i ett barns liv. en plats där en enorm utveckling och inlärning sker, varje dag. därför är förskolans utformning oerhört viktig för att den ska kunna fylla just funktionen som en plats för utveckling och inlärning. Med utgångspunkt i montessoripedagogiken har jag skapat en förskola för barnets utveckling, både fysiskt och psykiskt. I montessoripedagogiken är den fysiska miljön en viktig utgångspunkt och den ska vara förberedd för barnet och dess aktiviteter.  På den lilla tomten i Vasalund har jag skapat en byggnad som både värnar om utomhus- och inomhusmiljö, då båda fyller en viktig funktion för barnen. För att kunna utnyttja taket som gård är byggnaden nedsänkt och insidan är öppen och genomsiktlig. Betongfasaden är stängd så barnen får skapa en egen värld inuti, men den är också en del av gården eftersom barnen både kan känna och använda fasaden att exempelvis måla på då materialet är beständigt och lätt att göra rent. Trappan har varit en viktig del i min förskola, då den används som pedagogiskt verktyg istället för endast kommunikation och istället för ett centralt trapphus finns det trapphus i varje avdelning. Förskolan är skapad för barnen med deras utveckling och lärande i fokus och med en översiktlighet och tydlighet som verktyg för detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)