Efterlysta brottslingar får bidrag av staten

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Författare: Patrik Dahlin; Marcus Andersson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Hundratals personer som har dömts till fängelse går fortfarande fria. Sedan den 1 januari 2012 befinner sig över 800 personer, som i april fortfarande var efterlysta och inte hade fått sina brott preskriberade, på fri fot. Artikelförfattarna har i sin granskning tittat närmare på 50 av personerna. Artiklarna avslöjar att flera efterlysta personer, utan att bli upptäckta, kan få hjälp av en rad svenska myndigheter. Trots att de öppet tar del av samhällets bekvämligheter har polisen och Kriminalvården inte lyckats hitta dem.  Andra personer i granskningen har haft en registrerad inkomst av tjänst hos Skatteverket under åtminstone ett inkomstår efter efterlysningen. Skatteverket vet därför vem som är utbetalare, men uppgifterna är i dessa fall sekretessbelagda. Klart är att utbetalaren antingen är en myndighet eller en arbetsgivare. Antingen får brottslingarna alltså hjälp av svenska myndigheter, eller så borde de vara lätta för polisen att hitta. Artikelförfattarna har också tittat närmare på ett fall. En internationellt efterlyst konstbedragare levde ett öppet liv och använde myndigheternas tjänster i flera år trots att hon borde ha suttit i fängelse. Åtta år efter den första efterlysningen ville Kriminalvården bredda den internationella efterlysningen till att gälla även utanför Europa. Detta trots att den efterlysta konstbedragen under de senaste åren hade använt sig och fått hjälp av Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Kronofogden, Folktandvården, Transportstyrelsen, förvaltningsrätten, sin hemkommun och flera olika sjukhus. I sin kontakt med myndigheterna angav hon flera gånger sin bostadsadress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)