Tv-spel i skolans värdegrundsarbete: en intersektionell
analys av interaktiva medier

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Pedagogik och lärande

Sammanfattning: Den här studien undersöker didaktiska potentialer med att använda tv-spel i
gymnasieskolans litteraturundervisning gällande värdegrundsarbete. I den
första delen av arbetet presenteras tidigare forskning kring spel som
forskningsområde och den relativa bristen av sådan forskning. Vidare
presenteras begreppet intersektionalitet som analysmetod samt det svår- och
mångtolkade begreppet värdegrunden ur läroplanen som i ett eget avsnitt
diskuteras ur ett moralfilosofiskt perspektiv. I arbetets andra del
tillämpar vi den intersektionella analysmetoden på tre olika spel: Dragon
Age Origins, Rule of Rose och Call of Duty: Modern Warfare 2. Resultaten är
senare diskuterade i arbetets sista och avslutande del.
Den interaktiva aspekten i spel visar sig vara ett användbart verktyg för
utbildning, särskilt när det gäller känsliga frågor som rör etik och moral.
Interaktiviteten innebär att spelarens val får omedelbara och väldigt
grafiska konsekvenser. Tv-spel bör inkluderas i skolans som komplement till
traditionell litteraturundervisning, dels för att attrahera fler elever och
variera undervisningsformerna och dels för att spel innehåller teman och
sekvenser som lämpar sig väl för diskussion.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)