KP vs Julia en studie av två barntidningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Julia Collinius; Julia Kero; Julia Peric; [2013-04-22]

Nyckelord: KP vs Julia;

Sammanfattning: En studie av två barntidningar. Frågeställning och syfte. Våra övergripande frågeställningar har varit: Hur bidrar media i konstruktionen av kön? Hur bidrar media i skapandet av ett barns identitet?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)