Ökat fokus ger fler övergångar : en studie av en projektstjänsts inverkan på övergångsarbetet på Samhall AB i region Luleå

Detta är en C-uppsats från Luleå tekniska universitet/Arbetsvetenskap/Teknisk Psykologi

Sammanfattning: På Samhall AB, i region Luleå avslutades i april 2008 ett försök med en projektanställning på ett halvår, med början i oktober 2007, där en person koncentrerat arbetade med övergångsarbetet. Vid en övergång får arbetstagare på Samhall hjälp att ta sig till en anställning på den övriga arbetsmarknaden. Den person som fick uppdraget hade i normala fall sin anställning på Arbetsförmedlingen. Syftet med detta examensarbete var att göra en utvärdering av vad denna typ av projekttjänst har haft för betydelse för övergångsarbetet på Samhall AB i region Luleå. De frågeställningar som ställdes var: Vilken betydelse har projektanställningen haft för övergångsprocessen under tiden den pågick? Har denna tjänst haft någon faktisk effekt på antalet övergångar? Hur har samarbetet fungerat mellan personalledarna och den projektanställde och har det haft betydelse för utfallet? Finns det problem med övergångsprocessen som den ser ut idag? Finns det önskemål om förändringar i det arbete som pågår av både ledningspersonal och övriga arbetstagare? Vad motiverar arbetstagare som sökt övergång att genomgå processen? Resultaten av denna undersökning visade att inte bara antalet övergångar ökade med det dubbla under denna tid, utan även att personalledarna upplevde denna period som mycket positiv då de fick avlastning med just övergångsarbetet. Detta märktes även bland arbetstagarna som kände sig mer motiverade att faktiskt ta itu med att jobba mot en övergång, när de nu fick så mycket hjälp och tid av en person. Om den metod som den projektanställde hade, akvirering av arbete, har haft betydelse för antalet övergångar som skedde under den aktuella perioden diskuteras.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)