¿Quién dijo que soy débil? : Un análisis de dos poemas de Gioconda Belli desde una perspectiva feminista

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

Sammanfattning: Este trabajo consiste en un análisis de dos poemas de la autora Gioconda Belli desde una perspectiva feminista. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)