Grooming : hur kommer vi tillrätta med problemet?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Cecilia Gyllensten; [2016]

Nyckelord: Straffrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)