”…OCH INGET BLEV NÅGONSIN SIG LIKT IGEN” : En tematisk analys om medias framställning av brottsutsatta kvinnor i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Medias roll i samhället är stor och den spelar en viktig roll i hur samhället ska kunna få ny information om vad som sker runt om i världen. Kvällstidningar rapporterar dagligen om politiska, kulturella och även brottsliga händelser som sker och nyheterna når tusentals människor som får ta del av det. Detta gör att media har ett stort ansvar på sina axlar med att utge opartiska, neutrala och informativa artiklar om det som ämnas att läsas. I denna studie undersöktes hur media framställer olika offer, baserat på den utsattes livssituation, plats för brottet samt vilket sorts brott de utsatts för. Studien genomfördes med hjälp av en tematisk analys, där tre kända fall i Sverige valdes ut för att sedan jämföra och analysera hur media framställer de brottsutsatta. Resultaten påvisar att media har en tendens att framställa brottsutsatta på olika sätt baserat på bland annat deras livssituation och deras bakgrund. Vidare visade det även att medias rapportering av brottsoffer kan vara mer omfattande beroende på hur väl en brottshändelse kan få andra människor att identifiera sig med den brottsutsatta och deras familj. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)