Engelska lånord i svenskan - Tendenser i ungdomars bruk av engelska lånord

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Sammanfattning:

The content of this essay examines high school students’ tendencies when it comes to English word use in the Swedish language. 92 students in the first and second grade were handed an inquiry for them fill out. The results and the following discussion are based on the answers’ from this inquiry.

The essay focuses on three separate areas that concerns attitude, inflection and translation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)