GROOMING - KONTAKT MED BARN I SEXUELLT SYFTE PÅ NÄTET : Förövarnas fiskechatt

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Charlotta Gurestam; Fabiola Rojas; Myka Sulin; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)