Gringo - en språklig förnyare men hur? : En genre- och stilanalys av ett nytt samhällsmagasin över kulturgränser

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)