Progressiv webbapplikation med bildigenkänning

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Allt fler personer i Sverige har tillgång till både Internet och smarttelefoner i en större utsträckning än någonsin förr. Det finns applikationer för det mesta, som tränings-, spel- och nyhetsappar. Utefter detta och vår samtids ökade fokus på miljön och återvinning valdes målet med detta projekt, en progressiv webbapplikation som använder sig av bildigenkänning med hjälp av maskininlärning som ska underlätta för människor att sortera och återvinna sina hushållsavfall. Slutresultatet är en applikation som kan köras likvärdigt på de flesta enheter (mobil, pc, surfplattor etc.), oavsett vilken modell eller vilket operativsystem den har. Applikatio- nen används för att identifiera hushållsavfall genom en bildigenkänningstjänst. Denna rapport behandlar de teknologier som använts för att bygga applikationen och implementationsprocessen av den. Slutligen diskuterar vi resultatet av utvecklingen och några utvalda personer fick testa appen, svara på några frågor och säga vad de tyckte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)