Barnets rätt att komma till tals – en garanti eller en möjlighet. En utredning ur ett barnrättsperspektiv avseende bristen av talerätt och ombud för barn i vårdnadstvister.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Sara Curan; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)