Är Det Möjligt Att Utveckla Ett Mobilt Spel Som Ökar En Spelares Motivation För Gångbaserad Träning?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: FitPet och Pokémon Go är två exempel på Augmented Reality mobila spel som resulterat i en ökad motivation för gångbaserat träning hos spelaren. Detta faktum leder till syftet för denna studie: att identifiera vilka tekniker och mobila spel som ökar en spelares fysiska rörelser, samt utifrån detta utveckla ett eget spel som ökar motivationen för gångbaserad träning. Denna studie utfördes med Peffers Design research methodology. Vidare utfördes en kvantitativ undersökning för att ge en överblick av mobila spel som ökar motivationen till gångbaserad träning, samt tekniken bakom en spelares rörelser. Baserat på den kvantitativa undersökningen gjordes även ett eget spel vars syfte är att motivera en spelare till att gå mer och således få spela fler nivåer i spelet. Resultatet från det empiriska materialet i jämförelse med den tidigare forskningen visade att mobila spel som använder gångbaserad träning ökar en spelares motivation för att utföra fysiska aktiviteter. Det finns dock en negativ syn på mobila spel som använder sig av Augmented Reality och Virtual Reality, vilket är att olyckor kan uppstå under tiden man spelar. Resultatet visar även att Augmented Reality i kombination med fysisk aktivitet motiverar spelaren till att bli mer fysiskt aktiv överlag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)