Straffrättsliga tendenser- kvinnofridslagen i fokus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Victoria Ericson; [1999]

Nyckelord: Straffrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)