Samband mellan smärta, rörelserädsla och katastroftankar hos barn och ungdomar med smärta

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi

Författare: Frida Berg; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)