Hur kan processorienterade tjänsteföretag förbättra sin inre effektivitet : En fallstudie vid OKQ8 Shared Service

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Anton Gustafsson; Pontus Nygren; Max Östberg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)