Effekten av plyometrisk träning och tung styrketräning på löpekonomi: En single subject design studie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Löpekonomi är en viktig faktor för prestation hos löpare. En person med en god löpekonomi kan springa en given sträcka snabbare eller springa längre vid en konstant hastighet. När en sena sträcks ut lagras energi i vävnaden som sedan utnyttjas vid den efterföljande koncentriska kontraktionen i löpsteget. Detta fenomen kallas stretch-shortening cykeln (SSC). Det finns en stark korrelation mellan att på ett effektivt sätt använda sig av SSC och ha en god löpekonomi. För att träna upp nyttjandet av SSC kan man använda sig av plyometrisk träning, dvs. snabba kraftfulla rörelser som t.ex. hopp. Även styrketräning har visat sig öka löpekonomin. För att få maximal effekt av sin träning kan man kombinera dessa två träningsformer. Att undersöka effekter på tiden vid 3 km löptest efter 6 veckors löpträning i kombination med plyometrisk träning och tung styrketräning för nedre extremiteter hos tre friska vardagsmotionärer. Tre friska vardagsmotionärer utförde ett träningsprogram med plyometrisk träning kombinerat med tung styrketräning för nedre extremitet två gånger i veckan under sex veckor. De bedrev sin vanliga löpträning utan inverkan av författarna. Totalt utfördes fyra tester på deltagarna. Före och efter interventionen testades Åstrands cykelergometertest och 3 km löpning på tid. Under interventionen testades 3 km löpning vecka 2 och 4. Borg RPE-skala användes vid 3 km testet. Samtliga deltagare förbättrade sin tid på 3 km löpning samt VO2max. Deltagarna förbättrade sig mellan 7,0-18,9 % vid 3 km löptestet. Plyometrisk träning kombinerat med tung styrketräning kan vara ett sätt att förbättra löpekonomin hos vardagsmotionärer.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)