När får styrelsen bryta mot lydnadsplikten? : en undersökning om förhållandet mellan bolagsstämman och styrelsen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Sofia Warnström Lindh; [2017]

Nyckelord: Associationsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)