Bilder som stöd för läsförståelse : En studie av tre moderna utgåvor av Alice i Underlandet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: The aim of this study is to investigate the illustrations in a classical children’s book in order to see how the pictures can support reading comprehension during reading aloud in the classroom. The study analyses three different Swedish editions of Alice in Wonderland with the aid of analytical questions inspired by Maria Nikolajeva’s analysis in Bilderbokens pusselbitar (2000). The three editions show dissimilarities in the use of illustrations to assist pupils in their understanding of the text. One of the editions in particular stands out in that it provides detailed pictorial information in connection with descriptions of people and places that pupils might otherwise find hard to understand. The aim of this study is to investigate the illustrations in a classical children’s book in order to see how the pictures can support reading comprehension during reading aloud in the classroom. The study analyses three different Swedish editions of Alice in Wonderland with the aid of analytical questions inspired by Maria Nikolajeva’s analysis in Bilderbokens pusselbitar (2000). The three editions show dissimilarities in the use of illustrations to assist pupils in their understanding of the text. One of the editions in particular stands out in that it provides detailed pictorial information in connection with descriptions of people and places that pupils might otherwise find hard to understand.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)