Hur har arbetsmiljön på apoteken påverkats av omregleringen av apoteksmarknaden?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Sara Hussain; [2013]

Nyckelord: arbetsmiljö; apotek; omreglering; privatisering;

Sammanfattning: 1 juli 2009 avreglerades det svenska apoteksväsendet från att ha varit statligt ägt. Avregleringen har även lett till att man numera får sälja ett urval av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Avreglering av apoteksmarknad har tidigare skett i Norge, Danmark och Island.Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur och i vilken omfattning apotekspersonal anser att deras arbetsmiljö har påverkats av omregleringen. För att besvara frågeställningen har tre intervjuer gjorts med personer ur olika personalkategorier på apotek (en apotekschef, en receptarie och en apotekstekniker), och genom utdelning av enkäter till apotek i södra Stockholm. Av 70 utlämnade enkäter insamlades 32 ifyllda från 11 apotek i södra Stockholm.Intervjuerna gav olika utfall. Chefen var i stort sett nöjd med allt efter omregleringen, men både farmaceuten och teknikern såg negativa effekter av omregleringen i form av ökad stress, högre krav från chefen och sämre möjligheter att förlägga semester till sommarmånaderna. Resultatet från enkäten visar också att många är missnöjda med att de inte får ta ut en längre sammanhängande semester på sommaren. Dessutom har stressen ökat på arbetsplatsen efter omregleringen på grund av bland annat personalminskningen. Däremot lever de flesta cheferna upp till regeln om att arbetsdagen inte ska vara längre än 10 timmar.25 personer av 32 (78 %) har svarat att de antigen är nöjda eller varken eller med arbetsmiljön. Det är en relativ hög siffra med tanke på alla skriverier om försämrad arbetsmiljö på apoteken

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)