Effekterna av brandväggsregler för FreeBSD PF & IPtables

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Paketfiltrering är en av nyckelfunktionerna i de flesta av dagens brandväggar, vilket gör paketfiltrering till en viktig del av det dagliga arbetet för många systemadministratörer. Sedan uppkomsten av paketfiltrering har nätverkskomplexiteten ökat drastiskt, Många av dagens tjänster har behov av olika protokoll för att kommunicera. I kombination med detta måste brandväggen bearbeta en större mängd data än tidigare för att tillgodose dagens nätverkstopologier.Denna studie syftar till att undersöka om det finns någon skillnad i prestanda mellan två moderna iterationer av de populära UNIX-brandväggarna IPtables och FreeBSD PF. Detta sker genom att de två brandväggarna utsätts för olika antal regler, samtidigt som de genomströmmas av olika stora paketflöden.De båda brandväggarna kommer att jämföras baserat på tre attribut, CPU, genomströmning och latens. tre olika bandbredder testas. 100, 500 och 1000Mbit/s. Testet omfattar längre tester som upprepas flera gånger för att öka studiens giltighet. Testerna som utförs görs på ursprungliga operativsystemet för varje brandvägg. Linux Ubuntu 16 för IPtables och FreeBSD 11 för FreeBSD PF.Studien kom fram till att brandväggarnas prestanda är likvärdiga i genomströmning och latens vid lägre regelmängder. Vid högre regelmängder skiljer sig prestandan och PF är bättre anpassad för stora regeluppsättningar. IPtables anses vara den bättre brandväggen för låga regeluppsättningar på grund av dess låga CPU-användning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)