Clearly Calendar : Design för planering av ett neuroatypiskt liv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: Det är ungefär 1 300 000 personer i Sverige som är diagnostiserade med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som autism, adhd, dyslexi m.m. Det innebär svårigheter med bl.a. att prioritera, planera, minnas och koncentrera sig, vilket kan leda till stress, svårigheter att utföra uppgifter och att viktiga saker glöms bort. Dagens planeringsverktyg uppfyller inte heller den här gruppens behov eftersom kalendrar, listor och påminnelser vanligen är komplicerade att använda och utspridda i flera appar eller även enheter. De har också ofta för mycket text, dålig översikt och otillräckliga påminnelser.  Detta examensarbete handlar om att skapa ett tydlig och visuellt planeringsverktyg för adhd och autistiska personer. Vi som gjort projektet är två Teknisk designstudenter på Luleå Tekniska Universitet och vi är också del av målgruppen. Vi har båda svårigheter med planering m.m. vilket ger oss insikt i ämnet och vi tycker också att det finns flera problem med de nuvarande planeringsverktygen som gör dem ineffektiva och frustrerande att använda.  Informationen om målgruppen är baserad på intervjuer, efterforskning samt egna upplevelser. I det här arbetet har vi också haft deltagande design-workshops tillsammans med flera av de vi intervjuat för att ge målgruppen mer inflytande över resultatet och ge dem något de vill ha. Workshoparna har involverat brainstorming, skissning, feedback och flera användartest under hela arbetet. En delvis interaktiv digital prototyp av det slutliga konceptet har också sammanställts som visar exakt hur allt ska se ut och fungera.  Resultatet av projektet är Clearly Calendar, ett planeringsverktyg utvecklat för neuroatypiska personer som har behov av struktur och påminnelser. Det är en app som ger en tydlig överblick över kommande aktiviteter och är som snabb att använda tack vare sitt förhandsgjorda prioriteringssystem och sin genomgående enkelhet. Till skillnad från exempelvis Google Calendar har Clearly Calendar en visualisering av tid och aktiviteter, och till skillnad från en vanlig almanacka har den påminnelser. Dessutom inkluderar den både kalender, alarm och listor som samverkar. Clearly Calendar är utformad för att stödja inom dessa områden genom att vara visuellt tydlig, smidig att använda, och ge användaren ett enkelt sätt att prioritera aktiviteter och se vad som är viktigast just nu. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)