Specialpedagogers stöd till pedagoger i interkulturellt arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Marie Ljungqvist; Ingun Rönnborn; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractExamensarbete: 15 hpKurs: Specialpedagogiska programmet SPP 610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: VT/2016 Handledare: Thomas BarowExaminator: Eva GannerudKod: VT16-2910-106-SPP610 Nyckelord: Specialpedagog, förskola, förhållningssätt, frontlinjebyråkrater, interkulturellt perspektiv, utländsk bakgrund, inskolning, flerspråkiga

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)