SKOTTSTÄLLNING AV ÖVNINGSVAPEN TILL GRANATGEVÄR CARL GUSTAF

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Författare: Triumf Elshani; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: This 15 point thesis is carried out at Saab Dynamics AB in Karlskoga. The company produces defense material aimed at the Swedish market and for export. The task was to make a survey of the current zeroing procedure for Sub Caliber Adapter for 84 mm recoilless rifle Carl Gustaf, and to examine the accuracy of the tools used today for zeroing. Measurements performed show that some of the tools has good accuracy for zeroing of Sub Caliber Adapter 20 mm withe other tools are not so good. The accuracy for zeroing of Sub Caliber Adapter 7.62 mm is not sufficient With a suitable design it is possible to produce tools with good accuracy for zeroing of Sub Caliber Adapters.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)