Undersökning av digital marknadsföringsstrategi

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/School for Forest Management

Sammanfattning: Företag står under ständig utveckling och en drivkraft att öka sin omsättning och stärka sitt varumärke. För att nå ut med sin produkt, tjänst eller kännedom om varumärket så marknadsför sig företag. Detta har genom historien sett olika ut och marknadsföring har varit inriktat mot att skicka ut massmarknadsföring genom gatupratare, tidning, radio och TV reklam. Med den digitala frammarschen så går marknadsföringen över mer mot att marknadsföra sig genom de digitala plattformarna. Skogsbruket är en bransch som utvecklas ständigt digitalt med nya smarta appar och andra digitala lösningar. Denna studie bygger på en enkätundersökning och den har skickats ut till skogsägare som är leverantörer till AB Karl Hedin Råvara. Skogsägarna har fått svara på frågor gällande deras användande av social media och andra digitala tjänster även deras generella data användande och hur de uppfattat marknadsföring från AB Karl Hedin Råvara. Syftet med studien är att undersöka hur AB Karl Hedin Råvara bör utforma sin digitala marknadsföring till personer som har intresse för skogsbruk. Detta för att öka medvetenheten om AB Karl Hedin Råvaras tjänster och varumärke. Resultatet visar att skogsägarna är aktiva på social media och andra digitala plattformar men det som skogsägarna gör mest är att läsa den lokala tidningen. Så att utveckla en digital marknadsföringsstrategi för AB Karl Hedin Råvara är definitivt aktuellt men för att nå ut till flest skogsägare är fortsatta annonseringar i lokala tidningar och personliga utskick det som genererar flest läsare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)