Konceptutveckling av en kryddkvarn

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Detta är ett examensarbete på 15 högskolepoäng inom Produktutveckling och design samt Maskin och materialteknik vid Malmö Universitet. Ett nytt koncept för en kryddkvarn för köksanvändning med skandinavisk design togs fram till Mejk Design aktiebolag, ett produktdesignföretag med säte i Malmö. Syftet med detta examensarbetet är att ta fram ett nytt koncept för en kryddkvarn som har en ny mekanism och design som gör den konkurrenskraftig, funktionell och estetisk tilltalande. Målet är att utveckla ett koncept för en justerbar kryddkvarn som kan justeras till fem olika grader av malning. Justeringen skall ske vid sidan av kvarnen för en mer noggrann inställning. Kryddkvarn skall ha en skandinavisk design och skall lösa någon eller några av de problem som konsumenterna ser med kryddkvarnarna på marknaden, resultatet skall presenteras i form av en renderad CAD-modell där alla ingående komponenter i kryddkvarnen skall ingå. För att ta fram ett fungerande koncept har olika metoder tillämpats där bland annat en litteraturstudie, identifiering av kundbehov, testning, konceptgenerering, konceptval och materialval har genomförts. Datainsamlingen från kunderna har skett via en enkät och intervjuer. För att skapa förståelse över styrkor och svagheter bland befintliga kryddkvarnar har benchmarking samt testning av två kryddkvarnar genomförts. Under konceptgenererings fasen har flera idéer genererats, teamet har skissat, diskuterat och skrivit ner idéer genom olika brainstorming metoder för att arbeta fram ett koncept som ritas upp i Creo Parametric 3.0. Resultatet av arbetet är en justerbar kryddkvarn, mekanismen innefattar sex delar där en skruv limmas fast i en yttre gänga som även håller fast kryddbehållaren. På skruven sitter en mutter som malverket sitter på, en justeringsring pressas över den yttre gängan, när justeringsringen roterar moturs roterar muttern uppåt i kvarnverket genom att en kant från justeringsdelen går in i muttern. Mekanismen som har tagits fram sitter längst upp i kvarnverket vilket bidrar till en konkurrensfördel jämfört med konkurrenterna då en kvarnverk som är justerbar i sidan med malverket i toppdelen inte finns på marknaden. Designen som har tagits fram består av en toppdel av trä och bottendel av glas. Designen är greppvänlig eftersom dess diameter hamnar inom ramen för ergonomisk diameter. Topp och bottendelen är av samma längd och har vertikala kanter runt om som ger ett bättre grepp om händerna är våta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)