Diagnosens inträde i livet : En studie av föräldrars berättelser om deras erfarenheter av att ha barnmed funktionshinde

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

Författare: Emmy Åhs; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)