"rekommenderas i ärade kunders välvilliga hågkomst" : En analys av mode- och textilannonser från början av 1900-talet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att genom ddiskursanalys och kvantitativ analys visa på klassdiskurser i mode- och textilannonser från 1911 och 1931 i tidningen Arbetet och Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Syftet är även att påvisa hur annonsernas utförande visar på en skillnad mellan två tidningar med olika politisk färg. Syftet är också se mode- och textilannonsernas utförande i ett förändringsperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)