Att utveckla en webbapplikation för att sälja presentböcker

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: Syftet med denna rapport har varit att beskriva hur man utvecklar en internetbokhandel i form av enwebbapplikation samt att dokumentera erfarenheter från programutveckling. För att kompensera för konkurrenternas stordriftsfördelar valdes en inriktning mot att säljapresentböcker. Genom att leverera ett komplett paket med inslagning och personlig hälsningtillsammans med boken ska det bli möjligt att uppnå lönsamhet. Utvecklingen har skett i ett enmansprojekt och den ensamme projektmedlemmen har befunnit sig påIrland. Detta gör att kursens inriktning mot agila metoder fått anpassas så att endast de relevantadelarna av metoden (SCRUM) har kommit till användning. Utvecklingen har genomförts i femsprintar. Teknikplattformen har varit HTML och ramverket Bootstrap (CSS och jQuery) på klientsidan och Flasksom är ett ramverk baserat på Python på serversida. Databashanteraren har varit SQLite. Av tidsskälhar asynkron kommunikation mellan klient och server inte implementerats. Den levererade applikationen har ett ”look and feel” som ligger nära de större konkurrenterna. Allspecificerad funktionalitet har inte varit möjlig att leverera inom ett begränsat enmansprojekt. Deviktigaste funktionerna som behöver läggas till för att lansera affärsiden ligger inom områdettilläggstjänster och fulltextsökning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)