Turkiet - Nödlösning eller Nödvändighet : En studie om EU:s förhandling med Turkiet, och ett eventuellt turkiskt EU-medlemskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)