Upp till bevis : En studie om hur konsumenters attityd och köpintention påverkas av abstrakt och konkret kommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Med en växande medvetenhet om hållbarhet hos konsumenter är det allt viktigare för företag att förstå hur deras hållbara kommunikation påverkar konsumenters attityder till företag och deras produkter. Marknadsförare använder i praktiken två typer av hållbar kommunikation: abstrakt och konkret kommunikation. Tidigare forskning har hittat både för- och nackdelar vid användningen av dessa och vilken som är att föredra för att positivt påverka konsumenters attityder och köpintention är inte tydligt. Denna uppsats har utforskat hur abstrakt och konkret kommunikation inom hållbar marknadsföring påverkar konsumenters attityd och köpintention. För att undersöka detta har två fokusgrupper diskuterat tre reklamannonser från ett fiktivt livsmedelsföretag. Resultatet indikerar att konkret hållbar marknadsföring påverkar konsumenters attityder mot både produkt och företag mer positivt än abstrakt. Däremot så löper konkret hållbar marknadsföring  större risk för bli kritiserad om det som kommuniceras inte samtidigt bevisas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)