I en kropp så svag, i en tid så ond : En ekokritisk läsning av Mare Kandres Deliria

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Författare: Matilda Wiklander Palmertz; [2022]

Nyckelord: ekokritik; ekofeminism; Kandre;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)