Biden vs Trump : Det amerikanska valet 2020 - En semiotisk bildanalys av svensk dagspress gestaltning av presidentkandidaterna Joe Biden och Donald Trump.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)