ATT BYGGA VIDARE PÅ KULTURARVET Diskurser om Liljevalchs konsthall och dess tillbyggnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motbebyggelseantikvarisk verksamhet2020, 180 hpGrundnivå2020:15

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)