Genus på museiutställningar En studie om hur kvinnor och män gestaltas på Göteborgs Stadsmuseum

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Gender perspective Comparative analysis Women Men Representation Museum Exhibitions Gender neutral The poor The Wealthy

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)