Besparingsmöjligheter vid högtalarkonstruktion genom kompensering med digital signalbehandling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Signaler och System

Sammanfattning:

I dagens högteknologiska samhälle kryllar hemmen av datorer i olika former. Fler och fler använder en smartphone dagligen och inser kanske inte vilken datorkraft som finns inuti det de håller i handen. I detta arbete presenteras tillämpning av signalbehandlingsteknik (DSP) som har potentialen att på ett effektivt sätt sänka kostnaden för tillverkning av högtalare genom att kombinera dessa med ett filter som kontinuerligt kompenserar för högtalarens tillkortakommanden och skavanker i ljudåtergivning med hjälp av en dator.I detta arbete väljs komponenter och konstruktioner för högtalare inte bara efter prestanda. En avvägning görs mellan å ena sidan vad som gör högtalaren så billig som möjligt att bygga, och å andra sidan vilka av konstruktionens prestanda som är möjliga att optimera i efterhand med DSP. Därefter används digital signalbehandling för att kompensera de brister som finns och på så sätt återskapa den ljudkvalitet som förväntas av högtalaren.I denna rapport beskrivs arbetet med en prototyp som är framtagen enkom för användning tillsammans med DSP. Prototypen färdigställs tillräckligt för att den ska kunna analyseras och utvärderas. En redan existerande produkt från uppdragsgivaren XTZ AB får ett nytt anpassat delningsfilter för DSP. Mätningar och lyssningstester avslutar sedan rapporten och en bedömning görs huruvida tekniken fungerar tillfredsställande för ändamålet och har potential att på ett brett sätt användas inom hifi-sammanhang.De filter som används kräver inte mer beräkningskraft av en dator än att de skulle kunna användas i en mobiltelefon som sedan kan dockas i en stereo och därmed får ut det mesta av anläggningen, eller att en vanlig bärbar dator kopplas till ljudanläggningen och med ett knapptryck kompenserar för de ojämnheter som finns i ljudåtergivningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)