En uppblåst historia? En kritisk diskursanalys om hur dags- och kvällspress framställer tarmsjukdomen IBS

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Rebecka Levenskog; Jolinne Marlowe; [2019-08-13]

Nyckelord: FODMAP; Genus; Hälsa; IBS; Media; Ojämlikhet; Sammanfattning;

Sammanfattning: Program: Hälsopromotion kandidatprogram, KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Christina BergAntal sidor: 29Termin/år: VT 2019

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)