Ett ekocentriskt perspektiv i miljörätten : En dekonstruktion av föreställningar i miljörätten med hjälp av Harry Martinsons prosa och lyrik

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Författare: Johan Mattsson; [2013]

Nyckelord: miljörätten; Harry Martinson;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)