Jag trodde det skulle gå åt fanders

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Ghada Shati; Pontus Hillström; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:      Det   finns   många   studier   kring   det   första   året   som   lärare,   med   titlar   som   bland   annat  Överlevnadsboken.  De  ger  en  ganska  dyster  syn  av  det  första  året  som  lärare.  Vi  har  därför  valt  att  genomföra  en  undersökning  kring  matematiklärares  upplevelser  av  det  första  året  för  att  ta  reda  på  om  den  bilden  stämmer.  För  att  ta  reda  på  det  har  vi  intervjuat  relativt  nyexaminerade  matematiklärare   för   att   ta   reda   på   hur   de   har   upplevt   yrkesdebuten.   Resultaten   från   dessa  intervjuer   har   vi   sedan   analyserat   utifrån   en   fenomenologisk   metod.   Vi   har   funnit   att  matematiklärarnas  upplevelser  av  det  första  året  skiljer  sig  ordentligt  i  vissa  avseenden  medan  de   helt   stämmer   överens   med   varandra   inom   andra.   Gemensamt   är   att   lärarna   anser   att   de  sociala   relationerna   med   både   elever,   kollegor   och   föräldrar   har   fungerat   bra.   De   har   känt   sig  dåligt   förberedda   inom   flera   moment,   främst   utanför   det   pedagogiska   området.   De   har   fått  tillräckligt  stöd  från  skolan  men  hade  tyckt  att  ytterligare  stöd  hade  varit  bra.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)