Animation och förmedling : En animationsprincips påverkan kring människors uppfattning av känslor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning:

Disneys 12 animationsprinciper är ett ramverk som används av animatörer och när animationsprinciperna appliceras framhäver de en animationsstil vilket är problematiskt om de påverkar rörelsernas utseende. I undersökningen används animationsprincipen Follow Through and Overlapping Action för att undersöka om den verkar kontraproduktivt till att förmedla känslorna sorg och glädje. Follow Through and Overlapping Action handlar om att rörelser inte börjar eller slutar samtidigt. Glädje är en positiv känsla medan sorg är negativ. Artefakterna som skapas är sex animationsklipp där tre representerar glädje och de andra företräder sorg. De tre animationsklippen för glädje och sorg innehåller olika graders förskjutningar av karaktärsmodellens kroppsdelar. I undersökningen används en kvantitativ metod. Ett frågeformulär skapades och undersökningen genomfördes på Högskolan i Skövde med 26 respondenter, 13 män och 13 kvinnor. Resultatet visade att animationsklipp utan förskjutning var gladast och vid sorg var animationsklippen med animationsprincipen applicerad sorgligast. I framtida arbeten kan fler animationsprinciper samt känslor undersökas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)