Dum eller demonisk? : En kvalitativ analys av framställningen av ondska i tre Disneyfilmer.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping

Författare: Linda Yüksel; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I dag påverkar populärkulturella medier som film och tv hur vi människor uppfattar verkligheten omkring oss. Företaget Walt Disney Company är ett ledande företag när det gäller film och underhållning för barn. Hur Disney framställer vad som är gott och vad som är ont påverkar hur barn, men även vuxna ser på dessa fenomen. Syftet med uppsatsen är att analysera hur ondska framställs i tre olika Disneyfilmer. Filmerna som analyseras är Kejsarens nya stil, Prinsessan och grodan och Vaiana. Genom en kvalitativ analys undersöks framställningen av ondska i filmerna. Innehållet analyseras utifrån filosofen Lars Fr. H Svendsens filosofi där fyra typer av ondska presenteras. Av analysen framgår att den typ av ondska som framför allt framställs i filmerna är en instrumentell typ av ondska. De aktörer som utför onda handlingar i Disneyfilmerna har oftast därför motiv till handlingen som kommer leda till att de själva tjänar på att utföra den. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)