Patientundervisning vid astma : sjuksköterskans pedagogiska funktion

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Institutionen för omvårdnad (HTU)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)