Demokratisering på skilda villkor? : En komparativ fallstudie av demokratiseringsprocessen i Bhutan & Burkina Faso

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Författare: Rebecka Ljunggren; [2018]

Nyckelord: demokratisering; demokrati; Bhutan; Burkina Faso;

Sammanfattning: This essay is a comparative case study of the democratization in Bhutan and Burkina Faso. The question this essay ask of its theories and empirical facts are that of ; what kind of similarities can be found in two cases so different, regarding their modern democratization process. To answer that question, two theories are used. Dankwart A. Rustows four phases of democratization and Samuel P. Huntingtons waves of democratization. They are later compared to the empirical data of Bhutan and Burkina Fasos political development and historical backgrounds to democracy. Whilst comparing them, similarities are found in that of leaders institutionalizing the democratic process, and in the rise of new political forums where the democratic process is being applied to actual political problems and then resolved and worked with by politicians. This research concludes with Bhutan being the exception to the democratic process, having had monarks giving up their absolute power to benefit the democratic process, whereas the former leader of Burkina Faso who institutionalized democratic process used it to gain and sustain his own power of the state.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)