Kritik mot budget och budgetanpassning : En jämförelsestudie mellan sex olika företag i tre olika branscher

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Matilda Sunnanhed; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)