A European way of reaching sustainable development : the future of emission trading

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anna Gjersvold; [2016]

Nyckelord: Miljörätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)