Fastighetsmäklarföretag med olika förutsättningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

Sammanfattning: Fastighetsmäklarbranschen har haft en kraftig utveckling de senaste åren och det har medfört att allt fler väljer att utbilda sig till fastighetsmäklare. Idag finns det hela 5908st registrerade fastighetsmäklare och branschens omsättning var under år 2005 hela 6.1 miljarder. Inom branschen finns en rad olika företag, både stora som små och vissa har en speciell nisch. Hemonline är ett av dessa företag och är relativt nystartat. Dess VD Lars Engelbert anser att fastighetsmäklarnas arvode är alldeles för högt. Med stor erfarenhet av branschen tog Lars Engelbert fram affärsidén att erbjuda kunden ett fast pris på 18 000 kr oavsett storlek på objektet. Detta låga arvode kan hållas genom att kunden blir mer involverad i processen. Genom Lars Engelberts goda affärskontakter och starka delägare kunde affärsidén förverkligas. Företaget har sedan starten haft hela Sverige som marknadsplats. HemOnlines starkaste argument är det låga arvodet på endast 18 000 kronor men samtidigt blir kunderna misstänksamma och undrar vad tjänsten saknar. Svensk Fastighetsförmedling i Gävle är ett franchisingföretag under Svensk Fastighetsförmedling Sverige och är ett väletablerat namn med en väl utvecklad produkt. Det är en landsomfattande mäklarkedja. Vi har valt att fokusera på enheten i Gävle där den är det största fastighetsmäklarföretaget. Till skillnad från fastighetsmäklarföretag i Stockholm så är det mer fokus på enbart produkten och inte på kringtjänster som homestyling och flyttstädning. Det beror på att företaget inte kan ge bort dessa tjänster eftersom det oftast inte är lönsamt vid billigare objekt. Marknadsplatsen vi fokuserat på är Gävle. Svenskfastighetsförmedling i Gävle är störst på sin marknad och lägger mest kapital på marknadsföring. Företaget anser vi är relativt ohotat. Erik Olsson i Stockholm är ett mycket stort fastighetsmäklarföretag. Här jobbar cirka 150 st personer och företaget har experter inom varje område på de olika avdelningarna. Företaget lägger största vikt på service än på själva priset. Av de företag vi har valt att jämföra så är Erik Olsson det företag med mest resurser och det företag som lägger mest kapital på marknadsföring. Marknadsplatsen vi fokuserar på är Stockholm men det finns även ett kontor i Göteborg och ett i Malmö. Om kunden är ute efter det billigaste priset så går man inte till Erik Olsson. Men är man ute efter ett företag med stora resurser och mycket kringtjänster så är Erik Olsson helt rätt. Dessa tre fastighetsmäklarföretag har olika förutsättningar och vi har valt att analysera deras tillvägagångssätt i att marknadsföra sig. Detta har genomförts genom att använda de 7P:na som består av: Pris, Plats ,Produkt, Påverkan, People (personal), Physical evidence (fysiska bevis) och Process. Examensarbetet bygger på djupgående intervjuer som har sammanfogats med relevant teori. Resultaten har analyserats och gett oss möjlighet att dra slutsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)