Kvinnors kamp mot hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om fyra kvinnors upplevelser av motmakt, frigörelse och upprättelse.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur fyra kvinnor genom motmakt tog sig ifrån hedersrelaterat våld och förtryck (HVF), hur deras frigörelse såg ut och om de upplevde en känsla av upprättelse. Det var en kvalitativ studie som utgick från fyra självbiografier samt användes en riktad kvalitativ innehållsanalys som metod och centrala teorier som makt, motmakt och skam behandlades. Studiens resultat innefattade hur kvinnorna på olika sätt påvisade sin motmakt gentemot förövarna och samhällen med nedvärderande kvinnosyner. Vidare frigjorde sig alla kvinnorna, vilket var en process som pågick under en längre tid och kunde i stor utsträckning relateras till ökad kunskap och deras självbestämmanderätt. Allt resultat kring upprättelse kopplades till bekräftelse i någon form, vilket kunde komma från samhället, andra individer eller att de bekräftade sig själva. Studien bidrog till en djupare förståelse kring kvinnornas upplevelser av HVF.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)